موبایل:
09179890157

سبد خرید

خواص ادیالیت(Edualite)

ادیالیت دارای ارتعاشات مثبت و قدرتمندی است این کریستال به قلب انرژی میبخشد و آنرا برای ادامه زندگی قدرتمند میسازد

این کریستال دارای توانایی بسیار قدرتمندی برای انطباق و همگام سازی شما با زندگی می باشد

این کریستال چاکرای قلب را باز می کند، سپس کمک میکند با ایجاد یک ارتباط بسیار نزدیک با چاکرا ی پایه احساسات شما را با ادراکات جسمانی ترکیب می کند.

این کریستال باعث افزایش امواج بتا و آلفا در مغز می شود. امواج مغزی آلفا به افزایش خلاقیت شما کمک می کند و موجب تحریک کردن و کمک به شما برای توسعه تله پاتی میگردد

این ارتعاش بسیار دلگرم کننده است و کمک خوبی به شما برای شناختن و کشف مسیر زندگی شما است.

از این کریستال میتوانید در چاکرای اول  استفاده نمایید 

Loading...