موبایل:
09179890157

سبد خرید

خواص بلوتوپاز(Blue topaz)

 بلوتوپاز یا زبرجد ابی ویژه متولدین بهمن ماه

این جواهر زیبا خنک کننده .تصفیه کننده اعصاب وگلو و همچنین داری قدرت الکتریکی و مغناطیسی قوی  می باشد

تسکین و رفع سردرد های عصبی ؛کابوس ها؛ مشکلات خواب و تارها ی صوتی؛ بهبود بینایی

درمان گرفتگی صدا؛ تپش قلب ؛واریس؛ اب مروارید؛ لخته های خونی ؛مشکلات معده؛ غدد هیپوفیز و صنوبری ناشنوایی ؛بی اشتهایی سیاه سرفه ؛اوریون؛ لوزالمعده؛ مشکلات بیانی؛ کواتر برای افرادی که از عصبانیت و تنش رنج می برند کاربرد وسیعی دارد

تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و چاکرای ششموپاز برای درمان افسردگی بسیار مفید است

 

Loading...