موبایل:
09179890157

سبد خرید

چاکرا هفتم SAHASRARA

چاکرای ملاج( تاج سر) چاکرای هفتم دارای رنگ بنفش می باشند.  چاکرا هفتم  SAHASRARA چاکرای هفتم در وسط سر در بالاترین نقطه قرار دارد .اگر این چاکرا باز وفعال باشد پس ازطی مراحل ششگانه انسان میتواند به شناخت کامل خویش دست...

چاکرا ششم AJNA

چاکرا ششم    AJNA چاکرای پیشانی ( چشم سوم) چاکرای ششم با رنگ نیلی شناخته میشود.  جایگاه چاکرای ششم بالای پل بینی در وسط پیشانی قرار دارد این مکان جایگاه حافظه،اراده،نیروهای ذهنی وتشخیص می باشد زمانی که چاکرا فعال است شما میتوانید...

چاکرای پنجم VISHUDDHA

چاکرای پنجم  VISHUDDHA چاکرای گلو(چاکرای آبی) این چاکرا با رنگ آبی شناخته می شود.  این چاکرا بین حفره گردن وحنجره قرارگرفته است ومرکز بیان وارتباط با دیگران به حساب می اید. انسان در طول زندگی با صحبت کردن با دیگران...

چاکرا چهارم ANAHATA

چاکرا چهارم   ANAHATA چاکرای قلب(چاکرای عشق الهی)  این چاکرا با رنگ سبز شناخته میشود. این چاکرا درست در وسط قفسه سینه دقیقا بر روی زایده جناغ سینه وهم سطح با قلب قرار دارد. چاکرای قلب جایگاه حضور خداوند درجسم آدمی...

چاکرای سوم MANIPURA

چاکرای سوم    MANIPURA چاکرای خورشیدی(چاکرای نافی)  تقریبا دو انگشت بالای ناف جایگاه این چاکرا میباشد این مرکز به ما عزت نفس می بخشد وارتباط ما را با دیگران کنترل میکند .در صورت فعال بودن این چاکرا میتوانید کاملا به خود...

چاکرای دوم SVADISTHANA

چاکرای دوم   SVADISTHANA چاکرای خاجی ( چاکرای دستگاه تناسلی) این چاکرا با رنگ نارنجی شناخته میشود.  این چاکرا درست بالای اندام تناسلی وتقریبا 5سانتیمتر زیر ناف واقع گردیده وبه استخوان خاجی وصل است. این چاکرا مرکز انرژی جنسی ومکان امیال...

چاکرای اول MULADHARA

چاکرای اول  MULADHARA چاکرای ریشه این چاکرا به رنگ قرمز میباشد.این چاکرا با نام چاکرای ریشه نیز شناخته میشود. این چاکرا درست در فاصله میان مقعد واندام تناسلی قرار دارد و با دنبالچه در ارتباط است این چاکرا به طرف...

چاکرا چیست؟

چاکرا چیست؟ بدن ما بطور طبیعی برای بقا وادامه حیات از دو طریق انرژیهای مورد نیازش را تامین می نماید.اول از طریق تجزیه مواد غذایی در بدن که انرژی حاصل از آن صرف سوخت وساز اندامها ی بدن قرار میگیرد...
Loading...