موبایل:
09179890157

سبد خرید

سودالیت( Sodalite)

سودالیت  از مجموعه کانی هاست و از ترکیب شیمیایی آن گرفته شده‌است. در اسیدها حل شده و به رنگ سفید تا بیرنگ در می‌آید. خواص : ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم برای ایجاد نگرش مثبت درهمه ی...
Loading...