موبایل:
09179890157

سبد خرید

خواص پیریت(Pyrite)

خواص سنگ پیریتpyrite پیریت در زبان یونان به معنای آتش است زیرا با ضربه زدن به آن جرقه ایجاد می شود. این کانی را به اشتباه در صنعت جواهر سازی مارکاسیت( Marcasite) می نامند.  مارکاسیت با وجود شباهت کامل شیمیایی...
Loading...