حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

خواص انجلیت

 آنجلیت یا بلو آنهیدر

قابل استفاده در چاکراها : چاکرا گلو، چشم چاکرا سوم، چاکرا تاج
به شخص کمک می کند تا اسرار زبان گفتار را گشوده و به حقیقت وجود شخص صدا می بخشد.

 از نظر روانشناسی، خشونت را خنثی می کند

 اگر شخصی در موقعیتی بی احساس عمل کند، آنجلیت به آن شخص کمک می کند تا مهربان تر باشد . همچنین به شخص کمک می کند تا آنچه تغییرناپذیر است، قبول کند.

آنجلیت یک متعادل کننده عالی است و بدن فیزیکی را با شبکه معنوی متقارن و هماهنگ می کند

برای فراخواندن ارواح راهنما و محافظ و نیز ارتباط روان بینی با دنیا و حوزه فرشتگان به کار می رود.

برای کمک به سفر ماورایی و نیز تقویت آگاهی حسی، شناخته شده است.

آنجلیت  به شخص کمک می کند تا تمام راه حل های موجود را ببیند و بر چالشها فایق آید.

در ارتباط تله پاتی مفید است

آنجلیت برای دارنده اش  صلح و صفا، آسایش خاطر و آرامش درونی و تمرکز به ارمغان می آورد

تنها سنگی است که حقیقتاً انرژی نیرویی به نام کارونا که عبارت از مهربانی، دلسوزی و شفقت است را به جریان می اندازد.

 این سنگ اعمال ویژه ای برای کاهش رنج به کار می گیرد

 قسمتهای اسیب دیده و بیمار  را با ایجاد میدان انرژی در اطراف آن قسمت، احیا و جوان سازی می کند.

یکی از سنگهایی است که به درمان خشم کمک می کند.

اگر ما خشم را به مثابه قطع ارتباط با دیگران به حساب آوریم، قابل درک است که (سنگ ارتباط) به درمان روابط با دیگران و نیز خود فرد، کمک می کند. این امر بخصوص در آن روزهایی که هیچ چیز به خوبی پیش نمی رود، صحت می یابد؛ عده ای دیگران را مقصر می دانند و عده ای خود را، که در هر دو مورد سنگ آنجلیت به ما کمک میکند تا به تعادل درونی و بیرونی برسیم و ما را با حس یگانگی همه زندگی ها به هم پیوند می دهد.

 

این سنگ برای درمان درد زخم معده و آفتاب سوختگی استفاده می شود.

روی غدد تیروئید و پاراتیروئید مؤثر است و برای درمان تورم گلو و مشکلات تیروئید استفاده می شود. همچنین ارتعاشات درمانگر این سنگ در ششها و بازوها، کف جمجمه و میزان وزن نیز مؤثر است.

 

بعنوان پاک کننده و فعال کننده هاله و همسویی استفاده می شود.

این سنگ ارتعاشات بالایی دارد به طوریکه هر چاکرا با ارتعاش بخصوصی از آن به کار می افتد و برای تسهیل تمرینهای مانترا قابل استفاده است.

 

 

سید حسین شفیعی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
error: Content is protected !!
X