سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

سنگ ها و خصوصیت ماه تولد

اسفند(حوت) 19 فوریه - 20 مارس
اسفند: (حوت) 19 فوریه - 20 مارس در اوستا اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ، و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند، که صفت ...
utabpars
بهمن (دلو) 20 ژانویه - 18 فوریه
بهمن:سقا (دلو) 20 ژانویه - 18 فوریه در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: "وهو” به معنی خوب و نیک و "مند” از ریشه من به ...
utabpars
دی (بزکوهی) 21 دسامبر - 19 ژانویه
دی:بز کوهی(جدی) دسامبر - 19 ژانویه در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر "دا” به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش (=دی)برای ...
utabpars
آذر (قوس)23 نوامبر - 20 دسامبر
اذر:کماندار (قوس)23 نوامبر - 20 دسامبر در اوستا آتر، آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان(هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به ...
utabpars
آبان (عقرب) 23 اکتبر - 22 نوامبر
ابان:عقرب 23 اکتبر - 22 نوامبر در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها "آپ” به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه ...
utabpars
مهر (ترازو) 23 سپتامبر - 22 اکتبر
مهر:میزان 23 سپتامبر - 22 اکتبر در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و ...
utabpars
شهریور (باکره) (سنبله)22 آگوست - 22 سپتامبر
شهریور:سنبله(باکره) 22 آگوست - 22 سپتامبر (Virgo) شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء: ...
utabpars
مرداد (شیر) (اسد) جولای - 21 اوت
مرداد:شیر 21 جولای - 21 اوت برج اسد  پنجمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه امرداد به مدت ۳۱روز و ۵ساعت است.از این رو برج اسد در گاه شماری خورشیدی نام دیگر امرداد ماه ...
utabpars
تیر :خرچنگ (سرطان) 21 ژوئن - 20 جولای
تیر:خرچنگ(سرطان) 21 ژوئن - 20 جولای تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ...
utabpars
خرداد(جوزا)21 مه - 20 ژوئن
خرداد:جوزا(21 مه - 20 ژوئن) برج جوزا سومین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در برج خرداد به مدت ۳۱روز و ۹ساعت است.از این رو برج جوزا در گاه شماری خورشیدی نام دیگر برج خرداد نیز ...
utabpars
1 2
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X