چاکرای دوم(شوادهیستانا)

سنگ ها :سنگ ماه -عقیق کارنلین

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه