چاکرای ششم(آجنا)

سنگ ها
لاجورد
سودالیت
یاقوت آبی

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه