چاکرای ششم(آجنا)

سنگ ها :لاجورد- سودالیت- یاقوت آبی

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه