ابعاد حدید S2206
طول 48میلیمتر
وزن 80گرم
رنگ سیاه
ضخامت 32میلیمتر
عرض 32میلیمتر
مشاهده و خرید