ابعاد حدید S2212
طول 19میلیمتر
وزن 23.28گرم
رنگ سیاه
ضخامت 16میلیمتر
عرض 16میلیمتر
مشاهده و خرید