ابعاد جاسپر پوست پلنگ S1267
طول 17میلیمتر
وزن 2.12 گرم
رنگ ترکیبی
ارتفاع 6میلیمتر
عرض 15میلیمتر
مشاهده و خرید